Bo

Bo Jakobsson


Mail lillaholma12@gmail.com

Mobil 0706- 01 21 86


  • Grävning: Tomter, Skogsvägar, Stensättning
  • Sprängning: Tomter, Vägar, Skogsvägar
  • Markarbeten: Avlopp, Vägar, Tomter


  • Trädfällning, Vägsläntsklippning
  • Vägunderhåll:
  • Hjullastare  L50c
  • Lastbil Krokbil