Om Oss/kontakt

Magnus Andersson


Mail magnus@farmartjanststromstad.se

Mobil 0702-42 70 58


 • Markarbeten
 • Bygg
 • VVS


Kjell-Ove Johansson


Mail kjell-ove@farmartjanststromstad.se

Mobil 0702-32 35 05


 • Grävning
 • Avloppsanläggningar
 • Vägunderhåll
 • Vägsopning

Mattias Carlsson


Mail mattias@farmartjanststromstad.se

Mobil 0705-14 88 82


 • Vägunderhåll
 • Kantklippning av vägar
 • Trädfällning och beskärning
 • Transport av stockar och grenar

Niklas Josefsson


Mail niklas@farmartjanststromstad.se

Mobil 0703-30 12 53

Telefon 0525-26069


 • Vägslåtter
 • Väghyvling
 • Skogsröjning
 • Snickeri
 • Bemanning


  Bo Jakobsson


  Mail lillaholma12@gmail.com

  Mobil 0706- 01 21 86


  • Grävning
  • Sprängning
  • Teleskoplastare
  • Vägunderhåll