Kjell-Ove

RISÄNGEN GRÄV & ENTREPRENAD

 

Kjell-Ove Johansson

 

Mail kjell-ove@farmartjanststromstad.se

Mobil 0702-32 35 05

 

  • Grävning
  • Avloppsanläggningar
  • Vägunderhåll
  • Vägsopning